Bytový dům židenice

Plánovaný investiční projekt v Brně Židenicích, se týká přestavby stávajícího objektu domu na bytový dům s celkem devíti bytovými jednotkami o dispozici 1kk. Investice do projektu je odhadovaná na 24 milionů korun. S ohledem na současnou prodejnost nemovitostí v této lokalitě odhadujeme prodej všech jednotek v bytovém domě na 32 milionů korun. Plánovaná ziskovost tohoto projektu se tudíž pohybuje okolo 28%.

Termín realizace investičního projektu je odhadován na období mezi zářím 2023 a prosincem 2024. Celý projekt zahrnuje rekonstrukci a přístavbu stávajícího objektu, ve kterém jsou v současnosti 3 bytové jednotky, jež mají potenciál na rozšíření. Studie projektové dokumentace je již hotová, dále se aktivně pracuje  na projektové dokumentaci pro stavební povolení, na kterou navazuje stavební povolení.

Realizaci projektu a výstavbu bude zajišťovat sesterská společnost BESU Profistav s.r.o., která současně objekt využívá k obchodním účelů. Tím si také zajistila přednost při obdržení nabídky na odkup celé nemovitosti.

Celkově se jedná o ambiciózní investiční projekt, který potenciál na ziskovost a jehož realizace by mohla přinést zajímavé výnosy.

2D pohled

2D pohled