Emisní podmínky dluhopisů

Podmínky, které je třeba vzít v úvahu při investování do dluhopisů

Investování do dluhopisů vyžaduje pečlivé zvážení podmínek spojených s prodejem dluhopisů. Investoři musí před investováním vyhodnotit faktory, jako je splatnost dluhopisů, úroková sazba, zajištění a další podmínky. Je nezbytné důkladně se seznámit se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které si můžete stáhnout v elektronické podobě. Investoři si navíc musí být vědomi rizik spojených s investováním do dluhopisů, proto je klíčové před investicí do jakéhokoli dluhopisu vyhledat odbornou radu a provést důkladný průzkum. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně prodeje dluhopisů jsme vám k dispozici.

Dluhopisy

Nejčastější dotazy

Dluhopis je tzv. cenný papír, ke kterému se vztahují práva investora požadovat od eminenta splacení dlužné částky a vyplacení výnosu. Součástí emisních podmínek jsou pevně stanovená data výplaty jistiny i úroků.

Dluhopisy BESU Investment s.r.o. umožňují investorům získat zajímavý pravidelný příjem. V případě, že již investujete i v jiném odvětví, mohou vám dluhopisy také sloužit pro diverzifikaci investičního portfolia. Každá emise dluhopisů má svá specifika, takže si můžete vybrat takový dluhopis, který nejlépe odpovídá vašemu investičnímu plánu.

Minimální investice je jeden dluhopis v nominální hodnotě 100.000,- Kč

Nabízíme zhodnocení od 11% p.a. Výše úrokové sazby je přímo úměrná celkové výši investice, tedy nominální hodnotě všech zakoupených dluhopisů.

Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením dvou sesterských společností a majitelem společností.

Investování do dluhopisů vyžaduje pečlivé zvážení podmínek spojených s prodejem dluhopisů a zajištění zajištění dluhopisů viz. bod č.5.

Čtvrtletně, vždy k poslednímu dni daného čtvrtletí zpětně za uplynulé výnosové období, tj. konkrétně ke dni 30. 9. 2023, 31. 12. 2023, 31. 3. 2024, 30. 6. 2024, 30. 9. 2024, 31. 12. 2024, 31. 3. 2025, 30. 6. 2025, 30. 9. 2025, 31. 12. 2025, 31. 3. 2026 a 30. 6. 2026

Den konečné splatnosti dluhopisů je 30.6.2026